Rais Air-kit, bak Nexo

Art.nr. 10-0000-172090RA
Värmeförmåga
Värmeförmåga
Effekt
Effekt
fr. 4 700 kr
Delbetala fr. 484 kr/mån.