Cookies och integritet

Vi vill vara transparenta i vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som händer med dina uppgifter och hur vi hanterar cookies på denna webbplats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka cookies vi använder på webbplatsen.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 1 april 2024

Denna integritetspolicy för Inter-Idé Consult Aktiebolag (som driver verksamhet under namnet Elda Stockholm) (”vi,” ”oss” eller ”vår”) beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”Tjänster”), till exempel när du:

 • Besöker vår webbplats på https://www.elda-stockholm.se, eller någon av våra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy.
 • Interagerar med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Frågor eller funderingar? Genom att läsa denna integritetspolicy kommer du att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte samtycker till våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har frågor eller funderingar, kontakta oss på stockholm@eldabutiken.se.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vilken information samlar vi in?
 2. Hur behandlar vi din information?
 3. Vilka rättsliga grunder använder vi för att behandla din personliga information?
 4. När och med vilka delar vi din personliga information?
 5. Använder vi cookies och andra spårningsteknologier?
 6. Hur länge bevarar vi din information?
 7. Hur håller vi din information säker?
 8. Samlar vi information från minderåriga?
 9. Vad är dina integritetsrättigheter?
 10. Kontroller för do-not-track-funktioner
 11. Gör vi uppdateringar till denna notis?
 12. Hur kan du kontakta oss angående denna notis?
 13. Hur kan du granska, uppdatera eller radera de data vi samlar in från dig?

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

I korthet: Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller till oss när du visar intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som tillhandahålls av dig

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan inkludera följande:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadresser
 • Leveransadresser
 • Kontaktpreferenser
 • Faktureringsadresser
 • Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

All personlig information som du tillhandahåller till oss måste vara sann, komplett och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar i sådan personlig information.

Automatiskt insamlad information

I korthet: Viss information, som din IP-adress och/eller webbläsar- och enhetskarakteristika, samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsar- och enhetskarakteristika, operativsystem, språkpreferenser, hänvisnings-URL:er, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster samt för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom kakor och liknande tekniker.

Den information vi samlar in inkluderar:

Logg- och användningsdata

Logg- och användningsdata är tjänstrelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du får åtkomst till eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i tjänsterna (såsom datum/tidsstämplar för din användning, sidor och filer som visas, sökningar och andra åtgärder du vidtar, såsom vilka funktioner du använder), enhetshändelsesinformation (såsom systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och hårdvaruinställningar).

Enhetsdata

Vi samlar enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder för att få åtkomst till tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata inkludera information såsom din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.

Platsdata

Vi samlar platsdata såsom information om din enhets plats, som antingen kan vara precis eller oexakt. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att få åtkomst till tjänsterna. Till exempel kan vi använda GPS och andra tekniker för att samla in geolokalisationsdata som berättar för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att neka tillgång till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Om du väljer att avstå kan du dock inte använda vissa aspekter av tjänsterna.

HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeriförebyggande åtgärder samt för att följa lagar. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar din personliga information av flera skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:
För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan behandla din information för att tillhandahålla dig den begärda tjänsten.

 • För att svara på användarförfrågningar/erbjudande om support till användare. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella potentiella problem du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan behandla din information för att skicka dig detaljer om våra produkter och tjänster, förändringar i våra villkor och policys samt annan liknande information.
 • För att uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan behandla din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs via tjänsterna.
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare. Vi kan behandla din information om du väljer att använda någon av våra erbjudanden som möjliggör kommunikation med en annan användare.
 • För att leverera riktad reklam till dig. Vi kan behandla din information för att utveckla och visa anpassat innehåll och reklam som är skräddarsydda efter dina intressen, plats och mer.
 • För att bestämma effektiviteten av våra marknadsförings- och kampanjaktiviteter. Vi kan behandla din information för att bättre förstå hur vi kan erbjuda marknadsförings- och kampanjaktiviteter som är mest relevanta för dig.
 • För att spara eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att spara eller skydda en individs vitala intresse, såsom att förhindra skada.

VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DIN PERSONLIGA INFORMATION?

I korthet: Vi behandlar endast din personliga information när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig grund (dvs. laglig grund) att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsenliga åtaganden, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra berättigade affärsintressen.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och UK GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla din personliga information. Därför kan vi förlita oss på följande lagliga grunder för att behandla din personliga information:

Samtycke

Vi kan behandla din information om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt syfte. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Läs mer om att dra tillbaka ditt samtycke.

Uppfyllelse av ett kontrakt

Vi kan behandla din personliga information när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktsenliga åtaganden gentemot dig, inklusive att tillhandahålla våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.

Berättigat intresse

Vi kan behandla din information när vi anser att det är rimligt nödvändigt att uppnå våra berättigade affärsintressen och dessa intressen inte uppväger dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Till exempel kan vi behandla din personliga information för några av de ändamål som beskrivs för att:

 • Utveckla och visa personligt anpassat och relevant reklaminnehåll för våra användare
 • Stödja våra marknadsföringsaktiviteter

Lagliga skyldigheter

Vi kan behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, såsom att samarbeta med en brottsbekämpande myndighet eller en tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter eller lämna ut din information som bevis i en tvist där vi är involverade.

Vitala intressen

Vi kan behandla din information när vi anser att det är nödvändigt att skydda dina vitala intressen eller någon annans vitala intressen, såsom situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten för någon person.

NÄR OCH MED VILKA DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

I korthet: Vi kan dela information i specifika situationer och/eller med följande kategorier av tredje parter.

Leverantörer, konsulter och andra tredjepartstjänsteleverantörer

Vi kan dela dina data med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (”tredje parter”) som utför tjänster för oss eller på våra vägnar och kräver åtkomst till sådan information för att utföra det arbetet. Vi har avtal med våra tredjeparter, som är utformade för att hjälpa till att skydda din personliga information. Det innebär att de inte kan göra någonting med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer heller inte att dela din personliga information med någon organisation förutom oss. De åtar sig också att skydda de data de håller på våra vägnar och behålla dem under den period vi instruerar. De åtar sig också att skydda de data de håller på våra vägnar och att behålla dem under den period vi instruerar. De kategorier av tredjeparter som vi kan dela personlig information med är följande:

 • Annonseringsnätverk
 • Datatjänster för analys
 • Orderuppfyllningstjänsteleverantörer
 • Molntjänster
 • Program för affiliate-marknadsföring
 • Kommunikations- och samarbetsverktyg
 • Datatjänsteleverantörer
 • Finans- och redovisningsverktyg
 • Betalningsbehandlare
 • Verktyg för prestandaövervakning
 • Omriktning av plattformar
 • Tjänster för registrering och autentisering av användarkonton
 • Tjänsteleverantörer för webbhotell

Vi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

Affärstransaktioner

Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om en fusion, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

När vi använder Google Analytics

Vi kan dela din information med Google Analytics för att spåra och analysera användningen av tjänsterna. De Google Analytics-annonseringsfunktioner som vi kan använda inkluderar: Remarketing med Google Analytics, Google Display Network Impressions Reporting och Google Analytics Demographics and Interests Reporting. Om du vill välja bort att bli spårad av Google Analytics över tjänsterna, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan välja bort Google Analytics-annonseringsfunktioner genom Ads Settings och Ad Settings för mobila appar. Andra sätt att välja bort inkluderar http://optout.networkadvertising.org/ och http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök sidan Google Sekretess och villkor.

När vi använder Google Maps Platform API:er

Vi kan dela din information med vissa Google Maps Platform API:er (t.ex. Google Maps API, Places API).

Affiliates

Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

ANVÄNDER VI KAKOR OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

I korthet: Vi kan använda kakor och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda kakor och liknande spårningsteknik (som webbläsare och pixlar) för att få åtkomst till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana tekniker och hur du kan vägra vissa kakor anges i vår cookie-policy.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, om inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag. Vi kommer att behålla och använda din personliga information till den grad som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data för att uppfylla tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och riktlinjer.

HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

I korthet: Vi strävar efter att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, missbruk eller förlust.

Vi har antagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga information som du tillhandahåller till oss mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, offentliggörande, förändring och förstörelse. Till exempel krypteras alla känsliga/privilegierade betalningsuppgifter via Secure Socket Layer (SSL)-teknologi.

SAMLAR VI INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

I korthet: Vi samlar inte medvetet information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du vet att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information från personer under 18 år utan verifierat samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Vi samlar inte medvetet personlig information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du vet att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

VAD ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet: Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Om du är bosatt i EES eller Storbritannien har du vissa integritetsrättigheter. Vi strävar efter att ta rimliga steg för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av din personliga information. Om du vill veta mer om eller utöva dina integritetsrättigheter, se avsnittet ”Kontroll över dina uppgifter” nedan.

Du har rätt att avsluta ditt konto när som helst. Om du avslutar ditt konto kanske du inte längre kan använda vissa delar av våra tjänster. Om du har några frågor eller funderingar om dina integritetsrättigheter kan du kontakta oss.

KONTROLLER FÖR DO-NOT-TRACK-FUNKTIONER

Vissa webbläsare inkluderar en funktion för ”Do Not Track” eller ”DNT”. Dessa funktioner låter dig berätta för de webbplatser du besöker att du inte vill att de ska samla in information om dina onlineaktiviteter över tid och på tvärs av webbplatser. Detta gör det möjligt för webbplatser att svara på DNT-signalen från din webbläsare.
För att veta om ditt webbläsarprogram har DNT-funktioner och hur du aktiverar dem, se din webbläsares dokumentation. Observera att med vår DNT-inställning kan vi inte svara på eller hantera DNT-förfrågningar från alla webbläsare.

GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA NOTIS?

I korthet: Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Det är i ditt intresse att granska denna integritetspolicy regelbundet för att vara informerad om hur vi behandlar din information.
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att publiceras med ett uppdateringsdatum. Du bör granska denna integritetspolicy regelbundet för att vara informerad om hur vi behandlar din information.

HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DENNA NOTIS?

Om du har frågor eller kommentarer om denna notis, vänligen kontakta oss via e-post på stockholm@eldabutiken.se eller per post till följande adress:

Elda Stockholm
Att: Integritet

Ostmästargränd 5
120 40 Årsta

HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Basen för detta avsnitt:

 • Granska och uppdatera dina personliga uppgifter
 • Dra tillbaka ditt samtycke
 • Begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter
 • Begär att vi raderar eller tar bort dina personliga uppgifter
 • Exportera dina personliga uppgifter
 • Meddela oss om du inte längre vill använda våra tjänster
 • Ytterligare information för EES-användare
 • Ytterligare information för brittiska användare
 • Vi respekterar din integritet och ger dig möjlighet att granska, uppdatera, ändra eller ta bort dina personliga uppgifter.

Om du skulle vilja granska eller ändra de personliga uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss direkt.

FULL INTEGRITETSPOLICY

För att läsa den fullständiga integritetspolicyn, inklusive information om vilken information som samlas in, hur den används och delas, hur du kontrollerar dina integritetsinställningar och dina rättigheter, klicka här (sidan är på engelska).

Tack för att du läste vår integritetspolicy. Vi hoppas att du har en bättre förståelse för hur vi behandlar din personliga information och vilka rättigheter du har när det gäller din information.

Cookie-policy

Senast uppdaterad 1 april 2024

Denna cookie-policy förklarar hur Inter-Idé Consult Aktiebolag (”Företag”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) använder cookies och liknande tekniker för att känna igen dig när du besöker vår webbplats på https://www.elda-stockholm.se (”Webbplatsen”). Den förklarar vad dessa tekniker är och varför vi använder dem, samt dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem.

I vissa fall kan vi använda cookies för att samla in personlig information, eller sådan som blir personlig information om vi kombinerar den med annan information.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används allmänt av webbplatsägare för att antingen få deras webbplatser att fungera eller för att fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla rapporteringsinformation.

Cookies som sätts av webbplatsägaren (i detta fall, Inter-Idé Consult Aktiebolag) kallas ”förstapartscookies”. Cookies som sätts av parter andra än webbplatsägaren kallas ”tredjepartscookies”. Tredjepartscookies gör det möjligt för tredjepartsfunktioner eller -funktionalitet att tillhandahållas på eller genom webbplatsen (t.ex. annonsering, interaktivt innehåll och analys). De parter som ställer in dessa tredjepartscookies kan känna igen din dator både när den besöker den aktuella webbplatsen och även när den besöker vissa andra webbplatser.

Varför använder vi cookies?

Vi använder förstaparts- och tredjepartscookies av flera skäl. Vissa cookies krävs av tekniska skäl för att vår webbplats ska fungera, och vi hänvisar till dessa som ”väsentliga” eller ”strikt nödvändiga” cookies. Andra cookies gör det också möjligt för oss att spåra och rikta in sig på våra användares intressen för att förbättra upplevelsen på vår webbplats. Tredje parter serverar cookies via vår webbplats för annonsering, analys och andra ändamål. Detta beskrivs mer detaljerat nedan.

Hur kan jag kontrollera cookies?

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Du kan utöva dina cookie-rättigheter genom att ställa in dina preferenser i Cookie Consent Manager. Cookie Consent Manager låter dig välja vilka kategorier av cookies du accepterar eller avvisar. Väsentliga cookies kan inte avvisas eftersom de är strikt nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster.

Cookie Consent Manager finns i meddelandebannern och på vår webbplats. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din åtkomst till viss funktionalitet och vissa områden på vår webbplats kan begränsas. Du kan också ställa in eller ändra dina webbläsarinställningar för att acceptera eller vägra cookies.

De specifika typerna av förstaparts- och tredjepartscookies som serveras genom vår webbplats och de ändamål de utför beskrivs i tabellen nedan (observera att de specifika cookies som serveras kan variera beroende på de specifika webbsidor du besöker).

Nödvändiga webbplatscookies

Dessa cookies är strikt nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster tillgängliga via vår webbplats och för att använda vissa av dess funktioner, såsom åtkomst till lösenordsskyddat innehåll.

För aktuell och anpassad visning av vilka cookies vi använder, se vår fullständiga cookie-policy här (på engelska).

Name: rc::a
Purpose: Used to track and analyze user behavior to distinguish humans from bots or automated software.
Provider: www.google.com
Service: reCAPTCHA View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: persistent
Name: TERMLY_API_CACHE
Purpose: Used to store visitor’s consent result in order to improve performance of the consent banner.
Provider: www.elda-stockholm.se
Service: Termly View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: 1 year
Name: csrf_token
Purpose: Protects against hacking and malicious actors.
Provider: www.elda-stockholm.se
Service: Termly View Service Privacy Policy
Type: http_cookie
Expires in: 29 days
Prestanda- och funktionscookies

Dessa cookies används för att förbättra prestanda och funktionalitet på vår webbplats men är inte nödvändiga för dess användning. Utan dessa cookies kan viss funktionalitet (som videor) bli otillgänglig.

Name: yt-remote-device-id
Purpose: Stores a unique ID for the user’s device for YouTube
Provider: www.youtube.com
Service: YouTube View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: persistent
Name: yt.innertube::requests
Purpose: Stores a list of YouTube requests made by the user
Provider: www.youtube.com
Service: YouTube View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: persistent
Name: ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
Purpose: Stores the last result entry key used by YouTube
Provider: www.youtube.com
Service: YouTube View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: persistent
Name: yt-remote-connected-devices
Purpose: Stores a list of connected devices for YouTube
Provider: www.youtube.com
Service: YouTube View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: persistent
Name: yt.innertube::nextId
Purpose: Stores a list of YouTube requests made by the user
Provider: www.youtube.com
Service: YouTube View Service Privacy Policy
Type: html_local_storage
Expires in: persistent
Analys- och anpassningscookies

Dessa cookies samlar in information som används antingen i samlad form för att hjälpa oss att förstå hur vår webbplats används eller hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är, eller för att hjälpa oss att anpassa vår webbplats för dig.

Annonseringscookies

Dessa cookies används för att göra annonseringsmeddelanden mer relevanta för dig. De utför funktioner som att förhindra att samma annons upprepas kontinuerligt, säkerställa att annonser visas korrekt för annonsörer och i vissa fall välja annonser som baseras på dina intressen.

Oklassificerade cookies

Dessa är cookies som ännu inte har kategoriserats. Vi håller på att klassificera dessa cookies med hjälp av deras leverantörer.

Hur kan jag kontrollera cookies i min webbläsar?

Eftersom sätten att avvisa cookies via dina webbläsarinställningar varierar från webbläsare till webbläsare bör du besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information. Följande är information om hur du hanterar cookies i de mest populära webbläsarna:

Dessutom erbjuder de flesta annonsnätverk dig möjlighet att välja bort riktad reklam. Om du vill få mer information, besök:

Vad sägs om andra spårningstekniker, som webb beacons?

Cookies är inte det enda sättet att känna igen eller spåra besökare på en webbplats. Vi kan ibland använda andra, liknande tekniker, som webb beacons (ibland kallade ”spårningspixlar” eller ”klara gifs”). Dessa är små grafikfiler som innehåller en unik identifierare som gör att vi kan känna igen när någon har besökt vår webbplats eller öppnat ett e-postmeddelande inklusive dem. Detta gör det möjligt för oss att övervaka trafikmönster från en sida inom en webbplats till en annan, att leverera eller kommunicera med cookies, att förstå om du har kommit till webbplatsen från en online-annons som visas på en tredjeparts webbplats, att förbättra webbplatsens prestanda och att mäta framgången för e-postmarknadsföringskampanjer. I många fall är dessa tekniker beroende av cookies för att fungera korrekt, och att avvisa cookies kommer därför att försämra deras funktion.

Använder du Flash cookies eller Lokala delade objekt?

Webbplatser kan också använda så kallade ”Flash Cookies” (också kända som Lokala delade objekt eller ”LSO”) för, bland annat, att samla in och lagra information om din användning av våra tjänster, bedrägeribekämpning och för andra webbplatsoperationer.

Om du inte vill ha Flash Cookies lagrade på din dator kan du justera inställningarna för din Flash-spelare för att blockera Flash Cookies-lagring med hjälp av verktygen i Panelen för webbplatslagring. Du kan också kontrollera Flash Cookies genom att gå till Panelen för global lagring och följa instruktionerna (som kan inkludera instruktioner som förklarar, till exempel, hur du tar bort befintliga Flash Cookies (refereras till ”information” på Macromedias webbplats), hur du förhindrar att Flash LSO:er placeras på din dator utan att du frågas, och (för Flash Player 8 och senare) hur du blockerar Flash Cookies som inte levereras av operatören för den sida du är på vid den tiden).

Observera att att ställa in Flash Player för att begränsa eller begränsa acceptans av Flash Cookies kan minska eller hindra funktionaliteten hos vissa Flash-applikationer, inklusive, potentiellt, Flash-applikationer som används i samband med våra tjänster eller online-innehåll.

Serverar du riktad reklam?

Tredje parter kan servera cookies på din dator eller mobila enhet för att visa reklam via vår webbplats. Dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla relevanta annonser om varor och tjänster som du kan vara intresserad av. De kan också använda teknik som används för att mäta effektiviteten av annonser. De kan uppnå detta genom att använda cookies eller webb beacons för att samla in information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla relevanta annonser om varor och tjänster av potentiellt intresse för dig. Den information som samlas in genom denna process möjliggör inte för oss eller dem att identifiera ditt namn, kontaktuppgifter eller andra detaljer som direkt identifierar dig om du inte väljer att ange dessa.

Hur ofta kommer du att uppdatera denna cookie-policy?

Vi kan uppdatera denna cookie-policy från tid till annan för att återspegla, till exempel, ändringar i de cookies vi använder eller av andra driftsmässiga, juridiska eller regleringsmässiga skäl. Besök därför denna cookie-policy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterade tekniker.

Datumet längst upp i denna cookie-policy anger när den senast uppdaterades.

Var kan jag få ytterligare information?

Om du har några frågor om vår användning av cookies eller andra tekniker, kontakta oss på:

Elda Stockholm
Ostmästargränd 5
120 40 Årsta

stockholm@eldabutiken.se

Cookie-inställningar

Vill du se och/eller ändra dina val för cookies, klicka knappen nedan.

Mina cookie-inställningar

Vilka cookies använder vi?

Vi använder cookies för att se hur många som besöker vår webbplats, för att kunna visa innehåll från tredje part samt i marknadsföringssyfte.

Statistik/analys och marknadsföring – Dessa cookies låter oss känna igen och räkna antal besökare på webbplatsen. Vi kan se hur länge en besökare stannar på sajten, vilka länkar som klickas och vilken länk besökaren klickade på för att komma till vår webbplats. Vi använder Google Analytics, Facebook Pixel samt Intercom som externa leverantörer i detta syfte vilket gör dessa till tredjepartscookies.

Funktionscookies – Dessa cookies talar om ifall en användare är inloggad på vår webbplats administrationsgränssnitt och hur länge de varit inloggade. Denna cookie sparas i vanliga fall inte hos vanliga besökare utan i regel endast hos våra webmasters och anställda med tillgång till administrationsgränssnittet.

Cookie-godkännande – Vi lagrar en cookie som talar om för oss om du godkänner att vi använder cookies eller inte. Denna cookie gör att vi kan komma ihåg dina inställningar nästa gång du besöker oss. Denna cookie har en livslängd på maximalt 1 år, därefter kommer vi att fråga dig om du vill acceptera cookies på nytt.

Din status gällande cookies på elda-stockholm.se

Du kan när som helst återvända till denna sida och ändra dina inställningar för hur du vill hantera cookies hos oss.

Din status:

[infrakultur_gdpr]

Oavsett om du accepterar cookies eller inte hoppas vi att du trivs på vår webbplats och stannar ett tag. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, funderingar eller kommentarer.

Cookies på elda-stockholm.se

Den här webbplatsen använder cookies i marknadsföringssyfte. En cookie är en textfil som innehåller information och som placeras i din webbläsare. Informationen vi får in använder vi för att samla information om våra besökares surfvanor på vår egen webbplats och i marknadsföringssyften. Den information vi använder för att se statistik samlas in anonymt och vi försöker aldrig identifiera våra besökare.

Om du fortsätter surfa på vår webbplats antar vi att du läst denna cookiepolicy och accepterar att vi använder din information i enlighet med policyn. Du kan när som helst återvända till denna sida och ändra status på ditt godkännande.

Acceptera eller neka cookies

Du kan acceptera eller neka oss att placera cookies på din dator. Om du nekar så kommer vi inte att kunna se hur du använder webbplatsen, hur du hittade till oss eller om du är en återvändande besökare eller inte. Om du accepterar cookies kan du närsomhelst återvända till denna sida och ångra dig genom att ändra på statusfältet nedan.

Utöver att neka oss från att placera cookies på din dator kan du också ändra inställningar i din webbläsare så att andra sajter nekas att använda cookies. Se gärna denna länk för mer information:

https://www.youronlinechoices.eu/

Ikon, kontakt

Integritetspolicy

När du kontaktar oss via formulären på denna webbplats behöver vi spara informationen för att komma i kontakt med dig.

När du kontaktar oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna intresseanmälan kring någon av våra produkter eller för att boka ett möte, skickas ditt meddelande som mail till oss. Meddelandet sänds krypterat. Vi sparar dina uppgifter i våra mailsystem för att senare kunna använda uppgifterna och kontakta dig.

Även om vi använder krypterade nätverk och lösenordsskyddade datorer bör du tänka på att inte skriva känsliga uppgifter i ditt meddelande.

Vi använder aldrig dina uppgifer för marknadsföring och kommer inte förmedla informationen vidare till tredje part om det inte är för att kunna utföra våra åtaganden mot dig som kund.