Skorstenar och skorstensservice

En naturlig del av vårt arbete är att inspektera skorstenar inför installationer. Vid behov hjälper vi dig gärna att installera en ny.

Vi kan till exempel räkna på en installation av din nya kamin och ombesörja arbetet från ax till limpa inklusive montering, ventilation, bygge av skorsten och brandskyddskontroller. Vi bygger även frimurade lösningar efter dina visioner - helt unikt för din lägenhet eller hus.

Vid behov samarbetar vi med duktiga sotare, murare och byggare som delar vår syn på punktlighet och kvalitet.

Vi verkar i hela Stockholm

Elda Stockholm är en förening av fem butiker i Stockholmsområdet. Tillsammans är vi Stockholms största aktör inom kaminer och brasvärme. En naturlig förlängning av vår verksamhet är skorstenar. Vi restaurerar, reparerar, river och installerar nya med marknadens bästa lösningar.

Sero

Sero är Skorstensentreprenörernas Riksorganisation och när det kommer till skorstensarbeten anlitar vi endast personal som blivit certifierade av organisationen.

Taksäkerhetskommittén

Taksäkerhetskommittén, TSK, arbetar fram standarder för säkra arbeten på tak. Det är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer. Vi arbetar efter framtagna regler och rekommendationer.

Svenska Brasvärmeföreningen

Vi är medlem i Svenska Brasvärmeföreningen, som arbetar med kommunikation gentemot myndigheter, forskningsprojekt, bevakar kommande lagkrav och informerar om brasvärmens egenskaper.

Skorstenar som inte använts på länge kan vara i behov av tätning och viss restaurering som inte alltid syns på utsidan. 

Vilken metod som används för just din skorsten beror på dina unika förutsättningar. Vi använder väl beprövade lösningar från etablerade leverantörer.

Vår långa erfarenhet har gjort dessa arbeten till rena rutinuppdrag, och vi tätar snabbt och effektivt utan att minska på flödet eller effekten.

Skorstensinspektion

Hör av dig till oss så kan vi komma och inspektera din skorsten och bestämma lämpliga metoder för restaurering eller tätning.